Kodėl mano TV imtuvas nerodo visų kabelinės televizijos programų?

1. Jūsų televizoriuje nenustatyta programa. Tokiu atveju TV pulto pagalba ją nustatykite.

2. Nemaža dalis abonentų naudoja senos kartos TV imtuvus, todėl jų techninės galimybės ribotos. Norint matyti programas HYPER BAND diapazone, reikia pakeisti TV imtuve selektorių (TV tiunerį).  

Ar su paprastu televizoriumi galima matyti skaitmenines TV programas?

Norint matyti skaitmenines TV programas, reikia prie televizoriaus prijungti skaitmeninės TV priedėlį.  

Ar verta jungtis prie kabelinės TV interneto?

Prisijungus prie kabelinės TV interneto turėsite pastovų ryšį, nereiks būti fiksuoto telefoninio ryšio abonentu, nebus užimamas joks kitas informacinis kanalas, nebus trukdoma televizija ir telefono linija liks laisva.

Ką reikėtų žinoti perkant naują butą, jeigu norėtume patys pasirinkti telekomunikacinių paslaugų teikėją?

1. Kokio diametro yra paklotas elektroninių ryšių įvadas, jungiantis pastatą su magistraliniais elektroninių ryšių tinklais. Kad būtų užtikrinta efektyvi paslaugų konkurencija – įvadas turėtų būti nemažesnis kaip 100 mm diametro.

2. Daugiabučiame name turi būti suprojektuotos ir pastatytos elektroninių ryšių patalpos, telekomunikacijų, duomenų perdavimo bei telefono spintų įrengimui bei kitiems silpnų srovių įrenginiams.

3. Daugiabučiame name turi būti suprojektuota ir įrengta bent viena vertikali elektroninių ryšių magistralinė trasa, sujungta su daugiabučio namo elektroninių ryšių statinio įvadu ir sujungta su visomis namo sekcijomis (aukštais), kurios skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm.

4. Kiekviename daugiabučio namo aukšte turi būti suprojektuota ir įrengta ne mažiau kaip viena elektroninių ryšių spinta, sujungta su tame aukšte esančiomis horizontaliomis elektroninių ryšių trasomis.

5. Daugiabučio namo laiptinės turėtų būti sujungtos tarpusavyje ne mažiau kaip 100mm diametro vamzdžiais.

6. Daugiabučių namų gyvenamose patalpose (butuose) turi būti suprojektuotos ir įrengtos elektroninių ryšių paskirstymo spintos ne mažesnės kaip 200x150x100.