Interneto protokolo televizija

Interneto protokolo TV (IPTV) (angl. Internet Protocol Television)– tai skaitmeninė televizijos paslauga teikiama plačiajuosčiais elektroninių ryšių tinklais naudojant interneto protokolą (IP).  Vartotojo požiūriu IPTV nuo skaitmeninės antžeminės, kabelinės ar palydovinės televizijos labiausiai skiriasi savo interaktyvumu. IPTV, be TV programų retransliavimo, gali pasiūlyti vartotojui  visą spektrą papildomų techninių galimybių , pvz. klientams suteikiamos techninės galimybės naudotis retransliuojamų televizijos programų įrašų sustabdymo ir peržiūrėjimo funkcijomis ( tokios kaip angl. „catch-up“ ir „time shift“ ir pan.).

Norint priimti IPTV retransliuojamas TV programas naudojant įprastą skaitmeninės TV televizorių vartotojui būtinas signalo keitiklis – IPTV priedėlis, leidžiantis adaptuoti priimamą signalą į televizoriui priimtiną formatą. Jis  jungiamas kabeliu prie skaitmeninio televizoriaus. Tokiais  priedėlis vartotojus aprūpina jų pasirinktas IPTV paslaugų teikėjas. Gerėjant techninėms IPTV  tinklų galimybėms (spartai, kokybiniams rodikliams), didėja šios TV galimybės ateityje tapti viena perspektyviausių plėtojant aukštos kokybės TV programų retransliavimą bei su tuo susijusių interaktyvių paslaugų teikimą.

Deja, šią technologiją plačiai naudoja ir neteisėti TV programų platinimo internete paslaugų teikėjai.] Jie teikia paslaugas Lietuvos gyventojams nesilaikydami Lietuvos Respublikos  Visuomenės informavimo bei Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymų nuostatų, t.y. nepranešdami apie tokią savo veiklą Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK) ir naudodami autorių kūrinius bei  transliuotojų parengtas TV programas neturėdami teisių turėtojų leidimų/licencijų tokiai veiklai.  Platindami  TV programas jie neįrenginėja nuosavų IPTV elektroninių ryšių tinklų, bet šias paslaugas teikia naudodami kitų elektroninių ryšių operatorių įrengtus tinklus, t.s. ir paskutinės mylios tinklus įrengtus tiek daugiabučiuose, tiek individualiuose, tiek administraciniuose pastatuose. Vykdydami veiklą tokiu būdu jie nemoka jokių mokesčių Lietuvos valstybei, autorių bei gretutinių teisių turėtojams ir kitų įstatymais nustatytų įmokų būtinų šią veiklą reguliuojančių valstybinių institucijų finansavimui . Be to, šie, neteisėtai veiklą Lietuvoje vykdantys  ūkio subjektai, platina ir tokias TV programas, kurios yra jų kūrėjų (transliuotojų) uždraustos platinti  Lietuvos teritorijoje bei TV programas, kurios: i)  pažeidžia nepilnamečių teises,  ii) platina pornografiją ar skelbia kitą Lietuvoje neskelbtiną informaciją ir todėl šių TV programų platinimas Lietuvoje yra ribojamas  LRTK sprendimais.  Lietuvos gyventojai pasirašydami sutartį su TV programų platintoju turi įsitikinti , ar jam paslaugas siūlo legalus paslaugų teikėjas. Visi legaliai teikiantys TV programų platinimo paslaugas ūkio subjektai pateikti LRTK svetainėje www. lrtk.lt. Sutartys dėl TV programų platinimo pasirašytos su nelegaliai Lietuvoje veikiančiais ūkio subjektais, neužtikrins vartotojui deramos paslaugų kokybės, o svarbiausia jo teikiamos paslaugos nenutrūkstamumo, nes toks paslaugų teikėjas nevaldo elektroninių ryšių tinklo, kuriuo perduodamos jo siūlomos TV programos. Lietuvoje taip pat labai paplitęs IPTV priedėlių pardavimas. Vartotojas pirkdamas tokį priedėlį ne iš legalaus IPTV paslaugų teikėjo, bet iš neaiškaus pardavėjo Gariūnuose ar bet kurioje kitoje pardavimo vietoje, gali pakliūti į nelegalaus paslaugų teikėjo pinkles.