Paslaugų gavėjai

Pirmoji kabelinės televizijos paslaugą teikianti įmonė Lietuvoje buvo įregistruota 1989 metais. Šie metai tapo kabelinės televizijos tinklų statybos Lietuvoje pradžia. 

1998 m. Lietuvoje pradėtos teikti interneto prieigos paslaugos kabelinės televizijos tinklais. 

2002 m. buvo pradėtos teikti interneto prieigos paslaugos MDTV tinklais.

2004 m. II ketv. KTV tinklais pradėtas retransliavimas skaitmeninės televizijos (DVB-C) formatu.

2004 m. IV ketv. MDTV tinklais pradėtas retransliavimas skaitmeninės TV (DVB-C) formatu. 

2004 m. IV ketv. Lietuvoje kabelinės TV tinklais pradėtos teikti fiksuoto telefono ryšio paslaugos (panaudojant IP protokolą). 

2005 m. viduryje pradėtas teikti trijų paslaugų paketas (kabelinė TV, internetas ir fiksuoto telefono ryšys