Paslaugos

Paslaugos

Šiuolaikiniai kabelinės TV tinklai yra modernūs plačiajuosčio ryšio tinklai, leidžiantys:

  • retransliuoti programas analoginės bei skaitmeninės TV , IP TV ir HDTV formatu ir kartu teikti susijusias paslaugas;
  • teikti spartaus interneto prieigos paslaugas;
  • teikti fiksuoto telefono ryšio (IP telefonijos) paslaugas;
  • teikti kitas interaktyvias duomenų perdavimo paslaugas.

2005 m. Lietuvoje buvo pradėtas teikti trijų paslaugų paketas:  TV programų retransliavimo, interneto prieigos  ir fiksuoto telefono ryšio.