Paslaugos

Šiuolaikiniai kabelinės TV tinklai yra modernūs plačiajuosčio ryšio tinklai, leidžiantys:

  • retransliuoti programas analoginės bei skaitmeninės TV , IP TV ir HDTV formatu;
  • teikti spartaus interneto prieigos paslaugas;
  • teikti fiksuoto telefono ryšio (IP telefonijos) paslaugas;
  • kitas interaktyvias duomenų perdavimo paslaugas.

2005 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose buvo pradėtas teikti trijų paslaugų paketas: tai yra kabelinė TV, internetas ir fiksuoto telefono ryšys. Šiuo metu tokias paslaugas teikia 10 Asociacijos narių.