Istorija

Pirmosios kabelines televizijos paslaugas teikiančios įmonės Lietuvoje buvo įregistruotos dar 1989-1990 metais, tai: Balticum TV Klaipėdoje, Parabolė Kaune, Remo Kaišiadoryse, Roventa Mažeikiuose, Telesat Šilutėje. Šie metai tapo kabelinės televizijos tinklų statybos Lietuvoje pradžia. 1994 metų pabaigoje Lietuvos didžiuosiuose miestuose, apskričių centruose ir daugelyje kitų miestų jau veikė daugiau kaip 20 įmonių, kurios kabelinės televizijos tinklais teikė palydovinių televizijos programų retransliavimo paslaugas.

Augant kabelinės televizijos tinklų ir įmonių skaičiui įvairiuose Lietuvos regionuose, atsirado būtinybė sukurti struktūrą, kuri atstovautų bendriems šių įmonių - kabelinės televizijos operatorių interesams.

1994 m. spalio 21 d. įvykusiame susirinkime grupė įmonių, užsiimančių kolektyvinio priėmimo ir kabelinės TV aparatūros projektavimu, gamyba ir/arba TV programų retransliavimu, nusprendė steigti Lietuvos kabelinės televizijos asociaciją.

1995 m. vasario 3 d. buvo sušauktas steigiamasis susirinkimas, kuriame 13 įmonių - steigėjų pasirašė Asociacijos steigimo sutartį, priėmė įstatus, nustatė pagrindines veiklos gaires, išrinko Asociacijos prezidentą ir viceprezidentą, revizijos komisiją ir suformavo administraciją.

Asociacijos steigėjai buvo 10 įmonių, teikiančių retransliavimo paslaugas, ir trys įmonės, kurių veikla buvo susijusi su televizijos aparatūros ir palydovinių televizijos programų priėmimo sistemų projektavimu, gamyba ir montavimu.

1995 m. vasario 24 d. Asociacija ir jos įstatai buvo įregistruoti Valstybiniame įmonių rejestre. Ši diena laikoma oficiali Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos įkūrimo diena.

Asociacija buvo steigiama pagal teikiamų paslaugų pobūdį - televizijos ir radijo programų retransliavimas abonentams. Šiandien Asociacijos nariais gali būti įstatymų numatyta tvarka Lietuvoje įregistruoti bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys, teisėtai valdantys elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (ar) tinklus, skirtus perduoti tinklo abonentams priimtas iš kitų šaltinių ir (ar) savo sukurtas televizijos ir radijo programas bei teikiantys šiais tinklais informacinės visuomenės, elektroninių ryšių ar kitas papildomas paslaugas.

Šiuo metu Asociaciją vienija 34 įmonės. Asociacijos nariams priklauso 125 tinklai, įrengti 72 miestuose ir miesteliuose. Tai užtikrina, kad šiandien ne tik Lietuvos apskričių centruose ar didesniuose miestuose, bet ir miesteliuose, kuriuose gyvena per 10 tūkst. gyventojų ir daugelyje mažesnių, tokių kaip Venta, Rietavas, Pagėgiai veikia kabelinės TV tinklai, kuriais teikiamos TV programų retransliavimo paslaugos. Asociacijos narių kabelinės TV abonentų skaičius jau viršija 445 tūkst. abonentų. Vertinant vidutinį Lietuvos šeimos narių skaičių, galima teigti, kad Asociacijos narių retransliuojamas programas stebi per 1 mln. Lietuvos gyventojų (tai sudaro apie 62 proc. visos Lietuvos kabelinės televizijos paslaugų rinkos).

Asociacijos veiklos laikotarpiu ne kartą keitėsi pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys specifinę retransliuotojų veiklą: Visuomenės informavimo įstatymas, Elektroninių ryšių įstatymas bei Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Asociacija dalyvauja tiek įstatymų, tiek jų nuostatas išplečiančių kitų teisės aktų kūrime, teikia apibendrintus narių pasiūlymus, siekdama sąžiningos konkurencijos ir verslo plėtros, tiek savo narių, tiek jų teikiamų paslaugų vartotojų - Lietuvos gyventojų, labui. Tikimės, kad veiklos patirtis tam pasitarnaus.

© 2007 Lietuvos kabelinės televizijos asociacija. Visos teisės saugomos.