XXI LKTA konferencija

2017 m. birželio 7-8 dienomis Vilniuje viešbutyje “Crowne Plaza” Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA) organizavo XXI-ąją metinę tarptautinę konferenciją "Elektroninių ryšių tinklais teikiamų paslaugų konvergencija ir reguliavimas".

Birželio 7 d. viešbutyje "Crowne Plaza" įvyko Spaudos konferencija, kurioje dalyvavo LKTA prezidentė Vaiva Žukienė, LKTA viceprezidentas Juozas Jurelionis, Splius, UAB marketingo direktorė Inga Karickienė, UAB "Balticum TV" atstovė Vaida Federavičienė. Taip pat buvo išplatintas pranešimas žiniasklaidai (
Pranešimas žiniasklaidai).

Dalyvauti konferencijoje buvo pakviesti prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės atstovai, retransliuotojų ir elektroninių ryšių operatorių veiklą reguliuojančių institucijų bei autorių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų atstovai. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos ir kt. kaimyninių šalių kabelinės televizijos, mikrobangų daugiakanalės televizijos, IP TV tinklus eksploatuojančių įmonių, giminingų Lietuvos ir užsienio asociacijų atstovai, specializuotos įrangos gamintojai, iš viso per 150 konferencijos dalyvių.Konferencijos metu buvo perskaityti šie pranešimai:

"Europos audiovizualinės žiniasklaidos pokyčiai priėmus bendrąjį požiūrį: ko galime tikėtis?"
Pranešėjas Deividas Velkas, LR kultūros ministerijos Visuomenės informavimo politikos sk. vedėjas

"Reguliavimo iššūkiai konverguojančių elektroninių ryšių ir susijusių paslaugų kontekste".
Pranešėjas dr. darius Štitilis, Mykolo Romerio universiteto profesorius, dpssolutions.eu bendrasavininkas

"ES elektroninių ryšių sektoriaus reglamentavimo peržiūra.  Europos komisijos iniciatyvos".
Pranešėjas Albertas Turonis, LR susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių sk. vedėjas

"Audiovizualinės žiniasklaidos turinio reguliavimas - praktika ir perspektyvos".
Pranešėja Regina Jaskelevičienė, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patarėja teisės klausimais

"Elektroninių ryšių paslaugų reguliavimo praktika ir rezultatai".
Pranešėja Indrė Jurgelionienė, LR ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų reguliavimo departamento Skundų sk. vedėja

"Informacinės visuomenės paslaugų reguliavimas".
Pranešėjas Viktoras Kamarevcevas, LR susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės plėtros komiteto Teisės ir personalo sk. vyriausiasis specialistas

"Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimas: naujos galimybės ir problemos".
Pranešėjas Juozas Jurelionis, LKTA viceprezidentas

"Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimas".
Pranešimas Virgilijus Stundžia, LR ryšių reguliavimo tarnybos Infrastruktūros ir įrenginių kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojas

"Tarpininkavimo taisyklių naujienos".
Pranešėja Nijolė Janina Matulevičienė, LR kultūros ministerijos Autorių teisių sk. vedėja

"Neteisėtai internete platinamas turinys: kontrolės iniciatyvos ir perspektyvos".
Pranešėjas dr. Darius Miniotas, TGS Baltic advokatas

"Nelegalių TV programų platinimo internetu užkardinimo galimybės ir rezultatai".
Pranešėjas Martynas Lukoševičius, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos Ūkio subjektų priežiūros sk. vedėjas

"Nelegalių TV programų ir kitokio neteisėto turinio platinimo internetu užkardinimo galimybės ir rezultatai".
Pranešėjas Jolita Kančauskienė, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė

"Televizijos programų turinio ir tiesioginio transliavimo apsauga ir gynimas internete. Praktiniai gynimo pavyzdžiai".
Pranešėjas Vytas Simanavičius, Intelektinės nuosavybės apsaugos centro vadovas


"Aplinkos ministerijos darbai, siekiant užtikrinti elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą kartu su kitomis infrastruktūromis".
Pranešėjas Marius Narmontas, LR aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius
Specializuotos įrangos gamintojo prezentacija:

World Wide Supply B.V. atstovas Marald van den Berg, e.p.
 
pranešimas ir video.
Transliuotojų prezentacijos:

A&E Networks, Scripps Networks atstovas Vlad Gurman, e.p.

video_1

video_2

video_3

video_4


Turner Broadcasting Systems atstovė Daiva Borkertaitė, e.p. daiva.borkertaite@turner.com
prezentacija

Universal Distribution atstovai Julia Kelder, Dmitry Paramonov, e.p. 
prezentacija

Euronews atstovas Žilvinas Balandis, e.p.
prezentacija

Media-press.tv Baltic atstovas Vytautas Ledzinskas, e.p.
prezentacijaAtgal