Trys Seimo komitetai nagrinėjo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, susijusių su informaciniu saugumu, įgyvendinimą

2016-09-22

Šiandien, rugsėjo 21 d., bendrame trijų Seimo komitetų (Švietimo, mokslo ir kultūros, Informacinės visuomenės plėtros, Nacionalinio saugumo ir gynybos) posėdyje svarstytas klausimas dėl Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, susijusių su informaciniu saugumu, įgyvendinimo.

Komitetų posėdyje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK), Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Kultūros ministerijos ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos atstovai. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (ŠMKK) pirmininkas Raimundas Paliukas, akcentavo, kad prie sklandaus naujojo visuomenės informavimo srities teisinio reguliavimo įgyvendinimo prisidėti galime visi, šviesdami visuomenę nuo moksleivių iki valstybės tarnautojų, politikų bei verslininkų bei skatindami pačias visuomenės informavimo priemones elgtis atsakingai, kad jos atidžiai vertintų programų turinį ir užtikrintų, kad jų skleidžiama viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse būtų pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.

LRTK pirmininkas Edmundas Vaitekūnas posėdyje apžvelgė audiovizualinę rinką Lietuvoje, pristatė televizijos kanalų ir radijo auditorijos struktūrą 2015 m., pažymėjo, kad į Visuomenės informavimo reguliavimo sritį patenkantys televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas teikiantys subjektai nepaiso jų atžvilgiu nustatytų pranešimo apie vykdomą veiklą ir periodinių ataskaitų teikimo pareigų.

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė apžvelgė tarnybos vykdomą informacijos stebėseną visuomenės informavimo priemonėse.

Valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Budrys pristatė pagrindines tendencijas informacinio saugumo srityje.

Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė Vaiva Žukienė pristatė pagrindines tendencijas mokamos televizijos rinkoje.

Bendrame trijų komitetų posėdyje nutarta klausimo svarstymą tęsti atskiruose komitetų posėdžiuose pagal komitetų kuruojamas sritis.

Daugiau informacijos čia.

LKTA informacija

Atgal